Khủng hoảng về nhân lực ngành dệt may

Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) ra đời vào cuối năm 2015 sẽ mở ra nhiều cơ hội cho lao động Việt Nam với dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong các lĩnh vực, trong đó có ngành dệt may. Dự báo về xu hướng năm 2015 và giai đoạn  2015 – 2020 đến 2025, nhu cầu tuyển dụng ngành dệt may chiếm tỷ trọng 7,6% tổng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động TPHCM (khoảng 20.500 chỗ làm việc trống mỗi năm).

Nhân lực thiết kế thời trang được đào tạo tại Việt Nam hầu hết chỉ có khả năng kinh doanh ở quy mô nhỏ bằng cách tự mở 1 – 2 cửa hàng thời trang cho riêng mình, chưa đủ khả năng