chọn hướng nhà cho người tuổi mậu dần

xem hướng nhà tốt cho gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1938 

Gia chủ tuổi mậu dần thuộc tây tứ mệnh nên sinh sống, làm việc ở phương là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc và Tây Nam. gia chủ tuổi mậu dần không nên sinh sống tại các phương Nam, Bắc,

coi hướng nhà tốt cho gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1938 

Gia chủ tuổi mậu dần thuộc tây tứ mệnh nên sinh sống, làm việc ở phương là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc và Tây Nam. gia chủ tuổi mậu dần không nên sinh sống tại các phương Nam, Bắc,