muối ăn

Ăn quá nhiều muối dễ bị mắc bệnh tim mạch

Người bị suy thận, suy tim cần thực hiện chế độ ăn nhạt tùy theo từng giai đoạn của bệnh; ở giai đoạn nặng phải ăn nhạt hoàn toàn, tức là không được sử dụng muối và mì chính