tử vi tháng 05/2015 tháng 05

Coi xem tử vi hàng tháng của bạn: Tháng 5/2015 tốt hay xấu

Các mối quan hệ là chủ đề đáng chú ý của Kim Ngưu trong tháng này. Bạn cần khẩn trương nói lên ý kiến thẳng thắn của mình với một người từng thân thiết hoặc khẩn trương xóa anh/cô