xem hướng nhà năm đinh dậu cho tuổi sửu

xem hướng nhà tốt cho gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949

Gia chủ tuổi kỷ sửu thuộc tây tứ mệnh nên sinh sống, làm việc ở phương là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc và Tây Nam. gia chủ tuổi kỷ sửu không nên sinh sống tại các phương Nam, Bắc,

xem hướng nhà tốt cho gia chủ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1937 

Gia chủ tuổi đinh sửu thuộc Đông tứ mệnh nên sinh sống, làm việc ở phương phương Nam, Bắc, Đông và Đông Nam. gia chủ tuổi đinh sửu không nên sinh sống tại các phương Tây Bắc, Tây, Đông

xem hướng nhà tốt cho gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 

Gia chủ tuổi ất sửu thuộc tây tứ mệnh nên sinh sống, làm việc ở phương là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc và Tây Nam. gia chủ tuổi ất sửu không nên sinh sống tại các phương Nam, Bắc,

xem hướng nhà tốt cho gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 

Gia chủ tuổi quý sửu thuộc Đông tứ mệnh nên sinh sống, làm việc ở phương phương Nam, Bắc, Đông và Đông Nam. gia chủ tuổi quý sửu không nên sinh sống tại các phương Tây Bắc, Tây, Đông

xem hướng nhà tốt cho gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 

Gia chủ tuổi tân sửu thuộc Đông tứ mệnh nên sinh sống, làm việc ở phương phương Nam, Bắc, Đông và Đông Nam. gia chủ tuổi tân sửu không nên sinh sống tại các phương Tây Bắc, Tây, Đông

coi hướng nhà tốt cho gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949

Gia chủ tuổi kỷ sửu thuộc tây tứ mệnh nên sinh sống, làm việc ở phương là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc và Tây Nam. gia chủ tuổi kỷ sửu không nên sinh sống tại các phương Nam, Bắc,

coi hướng nhà tốt cho gia chủ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1937 

Gia chủ tuổi đinh sửu thuộc Đông tứ mệnh nên sinh sống, làm việc ở phương phương Nam, Bắc, Đông và Đông Nam. gia chủ tuổi đinh sửu không nên sinh sống tại các phương Tây Bắc, Tây, Đông

coi hướng nhà tốt cho gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 

Gia chủ tuổi ất sửu thuộc tây tứ mệnh nên sinh sống, làm việc ở phương là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc và Tây Nam. gia chủ tuổi ất sửu không nên sinh sống tại các phương Nam, Bắc,